انتقال میزبانی پورتال شرکت ایفا تصویر آریا

انتقال میزبانی (هاستینگ) پورتال جامع اطلاع رسانی شرکت ایفا تصویر آریا بر روی سرورهای قدرتمند پارس لند با موفقیت انجام شد. پورتال فوق نیز از دیگر پروژه های انجام شده توسط شرکت پارس لند می باشد. شما می توانید به نشانی www.ifatasvir.ir مراجعه کرده و پورتال ایفا تصویر را مشاهده نمایید.