بروز رسانی وب سایت شرکت ایفا تصویر آریا

از دیگر پروژه های انجام شده توسط پارس لند وب سایت جامع اطلاع رسانی شرکت ایفا تصویر آریا می باشد. طی دو سال اخیر همواره بروز رسانی وب سایت به عهده کارشناسان با ذوق و سلیقه شرکت پارس لند بوده است.

 

طراحی و بروز رسانی وب سایت