طراحی و پیاده سازی سی دی مالتی مدیا سومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

طراحی و پیاده سازی سی دی مالتی مدیا سومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش (ITMC 2011) به پایان رسید. لازم به ذکر است تکثیر و بسته بندی کلیه سی دی های مالتی مدیا تولیدی توسط پارس لند انجام می پذیرد.

تهیه و تولید سی دی های مالتی مدیا