طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی مرکز آموزشی علمی، کاربردی انجمن مبل ایران

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی مرکز آموزشی علمی، کاربردی انجمن مبل ایران به پایان رسید. جهت مشاهده پروژه فوق لطفا به نشانی اینترنتی www.ifauast.ac.ir مراجعه نمایید. در این پورتال به بخش هایی از قبیل آخرین اخبار، نمرات، تازه های کتاب، تازهای نشر، بین الملل و ... دسترسی خواهید داشت.

 

مرکز آموزشی علمی، کاربردی انجمن مبل ایران