طراحی و پیاده سازی پورتال جامع شرکت دیده پردازان صنعت پارس

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی و خدمات شرکت دیده پردازان صنعت پارس به پایان رسید.

بزرگان صنعت با انتخاب پارس لند به عنوان مجری و مشاور تبلیغاتی خود گام موثری در رشد و پیشبرد اهداف عالیه تبلیغاتی خود بر می دارند.