طراحی و چاپ بروشور اطلاع رسانی ARC XV

طراحی و چاپ بروشور اطلاع رسانی 15th Asian Regional Conference  (XV ARC) به پایان رسید. این بروشور به سفارش انجمن ژئوتکنیک ایران تهیه و تولید شده بود.