طراحی و چاپ بنر 2در3 - کنفرانس مدیران آموزش

طراحی و چاپ بنر 2در3 - کنفرانس مدیران آموزش 2011 به پایان رسید. گروه مشاورین همایش ها و تبلیغات پارس لند با داشتن انواع تجهیزات چاپ دیجیتال و فضای باز همواره در خدمت صنعت همایش می باشد.