طراحی وب سایت مرکز همایش های بین المللی و نمایشگاه های ساری شروع شد

طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاع رسانی " مرکز همایش های بین المللی و نمایشگاه های ساری " شروع شد. این وب سایت در نشانی اینترنتی http://www.sariexpo.com بزودی در دسترس خواهد بود. بزرگان برگزاری همایش و نمایشگاه پارس لند را انتخاب می کنند. شما چطور؟