طراحی پورتال شرکت GHAZAL GENEVA SA شروع شد

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی شرکت GHAZAL GENEVA SA شروع شد. بزودی پورتال شرکت GHAZAL با امکانات گسترده در دسترس عموم خواهد بود.