طراحی، چاپ و نصب بیلبوردهای کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

طراحی، چاپ و نصب بیلبوردهای کنفرانس بین المللی مدیران آموزش در سطح شهر تهران به پایان رسید. بیلبوردهای فوق را می توانید در اکثر اتوبان ها و معابر و میادین اصلی شهر تهران مشاهده نمایید. این روزها بزرگان برگزاری همایش پارس لند را انتخاب می کنند، شما چطور؟