تهیه و تولید "بسته بندی" سی دی مالتی مدیا كنگره ملي طب كار

از دیگر پروژه های انجام شده توسط دپارتمان تخصصی تبلیغات پارس لند تهیه و تولید "بسته بندی" سی دی مالتی مدیا كنگره ملي طب كار و سلامت شغلی در صنعت نفت می باشد.

 

{artsexylightbox singleImage="images/morfeoshow/pack-8305/big/piho-pack.jpg" path=images/morfeoshow/pack-8305/big/"}{/artsexylightbox}