تیزر تبلیغاتی كنگره ملي طب كار و سلامت شغلي در صنعت نفت

یکی دیگر از پروژه های انجام شده دپارتمان تخصصی تبلیغات پارس لند تهیه و تولید تیزر تبلیغاتی كنگره ملي طب كار و سلامت شغلي در صنعت نفت می باشد. برای مشاهده این تیزر اینجــــــــا کلیک کنید.