طراحی لوگو کنفرانس بین المللی جوش و تجهیزات وابسته

طراحی لوگو کنفرانس بین المللی جوش و تجهیزات وابسته به پایان رسید.

 

{artsexylightbox singleImage="images/morfeoshow/logo-7447/big/iw20110.jpg" path="images/morfeoshow/logo-7447/big"}{/artsexylightbox}