طراحی و پیاده سازی پورتال شرکت استیل فرا فرم

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع محصولات شرکت استیل فرافرم پاسارگاد به نشانی اینترنتی www.steelfaraform.com به پایان رسید. این پروژه نیز با استفاده از پورتال ساز اختصاصی پارس لند تهیه و تولید شده است. این روز ها بزرگان صنعت فقط با پارس لند همکاری می کنند شما چطور؟