طراحی و پیاده سازی پوستر سومین کنفرانس مدیران آموزش

طراحی و پیاده سازی پوستر سومین کنفرانس مدیران آموزش به پایان رسید. لازم به ذکر است که برای پنجمین سال متوالی است که پارس لند افتخار همکاری با دبیرخانه کنفرانس مدیران آموزش را دارا می باشد.

برای مشاهد این پوستر به بخش پوسترها مراجعه کرده یا بر روی تصویر زیر کلیک کنید.