طراحی و چاپ کتاب ویژه مقالات کنگره ملی تب کار

از دیگر پروژه های انجام شده توسط گروه مشاورین همایش ها و تبلیغات پارس لند طراحی و چاپ کتاب ویژه مقالات کنگره ملی تب کار و سلامت شغلی در صنعت نفت می باشد.

 

{artsexylightbox singleImage="images/morfeoshow/book_magazin-5862/big/piho-book2.jpg" path="images/morfeoshow/book_magazin-5862/big"}{/artsexylightbox}