طراحی پورتال جامع اطلاع رسانی گروه صنعتی استیم

طراحی و پیاده سازی پورتال جامع اطلاع رسانی گروه صنعتی استیم به پایان رسید. شرکت های صنعتی بزرگ با انتخاب پارس لند بهترین سرمایه گزاری را انجام می دهند.برای مشاهده پورتال فوق به نشانی اینترنتی http://www.steam.co.ir مراجعه بفرمایید.