طراحی پورتال کنفرانس بین المللی جوش و تجهیزات وابسته

طراحی و پیاده سازی پورتال کنفرانس بین المللی جوش و تجهیزات وابسته توسط گروه مشاورین همایش ها و تبلیغات پارس لند به پایان رسید. جهت مشاهده این پرتال به آدرس طراحی www.welding-conf.com مراجعه نمایید.