برنامه زمانبندي دومين كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غير مخرب

از ديگر پروژه هاي انجام شده توسط شركت پارس لند طراحي و چاپ برنامه زمانبندي دومين كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غير مخرب مي باشد كه براي مشاهده اينجا كليك كنيد.