تهيه و توليد تيزر تبليغاتي شركت گازهاي طبي ايران

فيلم برداري و عكس برداري تيزر تبليغاتي شركت گازهاي طبي ايران به كارگرداني مهدي نصيري به پايان رسيد. دو روز فيلم برداري از لوكيشن هاي مختلف منجمله كارخانه گازهاي طبي ايران، بيمارستان دي،‌ بيمارستان معيري و ... در دستور كار تهيه و توليد تيزر تبليغاتي شركت گازهاي طبي ايران قرار داشت. به زودي تدوين اين تيزر تبليغاتي شروع خواهد شد.