جشنواره حرکت در عرصه علم و صنعت

طراحی و پیاده سازی بروشور اطلاع رسانی جشنواره حرکت در عرصه علم و صنعت به پایان رسید. برای مشاهده این بروشور به بخش مربوطه مراجعه فرمایید.