خبرنامه تيرماه شركت پارس لند

خبرنامه تيرماه شركت پارس لند منتشر شد. براي آشنايي هر چه بيشتر با فعاليت ها و پروژه هاي انجام شده شركت پارس لند خبرنامه زير را دريافت نماييد.

 

براي دريافت خبرنامه بر روي تصوير بالا كليك كنيد