طراحي . چاپ ويژه نامه جديد مديران آموزش

طراحي و چاپ ويژه نامه جديد كنفرانس بين المللي مديران آموزش توسط شركت پارس لند انجام پذيرفت. براي مشاهده پروژه از طريق لينك زير دانلود نماييد.