طراحي كارت اعتباري بانك تجارت

این کارت توسط بانک تجارت و با همکاری کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی جهت استفاده از خدمات شرکت خدمات کارت ایرانیان صادر شده است . طراحي و چاپ و توليد اين كارت از ديگر فعاليت هاي تبليغاتي شركت پارس لند بوده است.