طراحي و پياده سازي پرتال اطلاع رساني شركت پرتوسازان

طراحي و پياده سازي پرتال اطلاع رساني شركت پرتوسازان به پايان رسيد. اين پرتال داراي امكانات فراواني از قبيل كنترل پنل مديريت، جستجوي پيشرفته، گالري تصاوير، سيستم آژاكس، اخبار و ... مي باشد.

براي مشاهده اين پرتال به آدرس http://www.partosazan.com/portal/‌ مراجعه بفرماييد.

 

طراحي اين پرتال توسط شركت پارس لند انجام شده است