طراحي و چاپ خبرنامه شماره 2 كنفرانس بين المللي مديران آموزش

طراحي و چاپ خبرنامه شماره 2 كنفرانس بين المللي مديران آموزش به پايان رسيد. لازم به توضيح است كه خبرنامه شماره 1 اين كنفرانس نيز از ديگر پروژه هاي شركت پارس لند مي باشد.براي مشاهده پروژه به بخش خبرنامه ها مراجعه بفرماييد.