طراحي و چاپ كتاب كنفرانس مديران آموزش

طراحي و چاپ كتاب اولين كنفرانس بين المللي مديران آموزش به پايان رسيد. طراحي زيبا، صفحه بندي حرفه اي، چاپ نفيس همگي از ويژگيهاي برتر اين پروژه مي باشند.