طراحي و چاپ ويژه نامه دومين كنفرانس بازرسي فني و آزمون غير مخرب

از ديگر پروژه هاي انجام شده توسط پارس لند مي توان به طراحي و چاپ ويژه نامه دومين كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غير مخرب نام برد. براي مشاهده پروژه فوق بر روي تصوير زير كليك كنيد.