طراحی پرتال استاد امین اله رشیدی

پرتال جامع اطلاع رسانی و وب سایت شخصی جدید جناب آقای استاد امین اله رشیدی افتتاح شد. این پروژه از دیگر فعالیت های دپارتمان تبلیغات و توسعه وب پارس لند می باشد. برای مشاهده وب سایت فوق از آدرس www.rashidimusic.com بازدید فرمایید.