پرتال اولین کنفرانس اتوماسیون صنعتی ایران

از دیگر پروژه های پارس لند طراحی و پیاده سازی پرتال اولین کنفرانس اتوماسیون صنعتی ایران می باشد. در طراحی این مجموعه از پرتال اختصاصی شرکت پارس لند استفاده شده است. برای مشاهده این پرتال می توانید به آدرس www.iiaconf.com و یا www.iiaconf.ir مراجعه بفرمایید. در ضمن این پرتال بر روی سرورهای قدرتمند پارس لند بروز رسانی می شود.

 http://www.iiaconf.com/images/stories/logo-png-main.png