چاپ سی دی سازمان خصوصی سازی

چاپ سی دی مالتی مدیا شرکت خصوصی سازی ایران به پایان رسید. این پروژه به سفارش شرکت خصوصی سازی ایران انجام پذیرفت.