خبرنامه دومین همایش مدیران آموزش

طراحی و چاپ خبرنامه شماره 2 ، دومین همایش مدیران آموزش به پایان رسید و برای مشاهده علاقمندان و همکاران نسخه PDF آن هم اکنون از لینک زیر قابل دریافت است.