خبرنامه دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب

خبرنامه دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب توسط پارس لند تهیه و به چاپ رسید. جهت دیدن طرح مربوط به بخش کتاب، مجله، خبرنامه مراجعه بفرمایید.