طراحی لوگو شرکت مهندسین مشاور ساتراپ

طراحی و پیاده سازی لوگو شرکت مهندسین مشاور ساتراپ طرح پارسیان به پایان رسید.