طراحی وب سایت رضا مقدسی، خواننده آهنگساز

یکی از پروژه های قدیمی پارس لند طراحی وب سایت تمام فلش خواننده توانا کشورمان جناب آقای رضا مقدسی است.برای مشاهده این وب سایت به آدرس http://rezamoghadasi.parslandgroup.com مراجعه بفرمایید.