طراحی پرتال اطلاع رسانی کنفرانس مدیران آموزش

طراحی پرتال اطلاع رسانی کنفرانس مدیران آموزش در 2 زبان فارسی و انگلیسی به پایان رسید. برای مشاهده پرتال اطلاع رسانی فوق می توانید به آدرس www.training-conference.com مراجعه کنید.