ویژه نامه کنفرانس مدیران آموزش

ویژه نامه کنفرانس مدیران آموزش در 8 صفحه توسط پارس لند تهیه و  آماده چاپ شد. برای دریافت نسخه PDF می توانید به بخش کتاب، مجله، خبرنامه مراجعه کنید.