تیزر تبلیغاتی پارس لند گروپ

تهیه و تولید تیزر تبلیغاتی جدید شرکت پارس لند به پایان رسید، در تهیه این تیزر تبلیغاتی از برترین گویندگان تبلیغات تلوزیونی استفاده شده است.