تیزر تبلیغاتی کنفرانس معماری مدیریت نوین

دپارتمان تخصصی تهیه و تولید تیزرهای تبلیغاتی شرکت پارس لند آمادگی همکاری با کلیه شرکت ها، موسسات و دبیرخانه همایش های مختلف را دارا می باشد. تیزری را که مشاهده می فرمایید از دیگر تولیدات این شرکت برای دبیرخانه کنفرانس معماری مدیریت نوین می باشد.